RECHIZITE

ACTE NECESARE: CERERE TIP de la secretariat/diriginti

Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;

Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

Adeverință de la ANAF;

Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;

Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);

Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2023);

    Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

TERMEN DEPUNERE LA SECRETARIAT : 27.09.2023