Consiliul profesoral

Consiliul profesoral: Horșia Laura Camelia- director

Profesori învățământul primar: 

Savu Gabriela

Horșia Laura Camelia

Stan Camelia

Arnău Elena

Nemeș Elena

Chisăliță  Daniela

Pădurean Gabriela

Stan Eniko

Megieșan Mihaela

Buciurcă Maria

Limba română:

Grosaru Delia

Sas Ana

Limba Engleză:

Popa Anca

Sas Nicoleta- Limba Engleza-Limba Germană

Matematică:

Giurgiu Silvia

Faloba Ovidiu- matematică-Fizică

Biologie: Tița Liuciana

Chimie:

Trifa Liliana

Educație Plastică:

Sorin Pănăzan

Educație muzicală: 

Muntean Emilia

Educație Fizică:

Herciu Alina

Geografie: Ivas Anelia

Istorie/cultură civică: Popovici Mihaela

Religie: Mărginean Mihaela