Comisia de evaluare și asigurare a calității

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Coordonator: prof.  Grosaru Delia

Membri:  prof.Silvia Giurgiu

                prof. înv. primar Buciurcă Maria

       prof. înv. primar Stan Camelia

                prof Sas Ana

Reprezentant CL : Brăteanu iulian

Reprezentantul părinţilor: Ariton Laura Bogdan

Reprezentant S.I.P. :Mărginean Mihaela


RAEI.pdf

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII