Comisii permanente și temporare

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prof. Horşia Laura Camelia- director- Preşedintele Consiliului de Administraţie;

Prof. Tiţa Luciana – reprezentant al Consiliului profesoral;

Prof. Nemeş Elena- reprezentant al Consiliului profesoral;

Prof, Silvia Giurgiu - reprezentant al Consiliului profesoral;

Brăteanu Iulian- reprezentant al Consiliului Local Mediaş;

Oprișor Ionuț Bogdan- reprezentant al Consiliului Local Mediaş;

Deac Ovidiu - reprezentantul Primarului;

Tǎtar Mihaela- reprezentantul pǎrinţilor;

Inache Anişoara- reprezentantul pǎrinţilor;

Secretar:  prof. Popa Anca;

Reprezentant sindicat: prof. Grosaru Delia

 

 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Coordonator: prof.  Grosaru Delia

Membri:  prof.Silvia Giurgiu

                prof. înv. primar Buciurcă Maria

       prof. înv. primar Stan Camelia

                prof Sas Ana

Reprezentant CL : Brăteanu iulian

Reprezentantul părinţilor: Ariton Laura Bogdan

Reprezentant S.I.P. :Mărginean Mihaela

 

 

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 

 

 Sas Ana- responsabil

Luciana Tița –cadru didactic

Membrii comisiei:

Prof. Buciurcă Maria

Prof. Silvia Giurgiu

Prof. Grosaru Delia

Prof. Herciu alina

Prof Popovici Mihaela

 

 


COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Presedinte : prof Maria Buciurcă

Membri:

Cadru didactic prof. Faloba Ovidiu

Cadru didactic prof. Tița Luciana

Cadru didactic prof Delia Grosaru

Cadru didactic prof. Chisăliță Daniela

Cadru didactic : prof. Giurgiu Silvia

 

 COMISIA PARITARǍ ŞI DE DIALOG SOCIAL

 

Prof. Horşia Camelia- director

Prof. Tiţa Luciana –membru ȋn Consiliul de administraţie

Prof. Grosaru Delia- reprezentant S.I.P.

Prof. Stan Camelia – reprezentant  S.L.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Președinte: Tiţa Luciana

Vicepreședinte: Prof . Ivas Anelia 

Coordonator implementare: Obrodoviciu Simona- administrator financiar

Secretar comisie  Sas Ana

 Membri: Buciurcă Maria – Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

            Schuller Doris- secretara

             Grosaru Delia

             Silvia Giurgiu

             Popovici Mihaela

             Herciu Alina

Stan Camelia (SLI Sibiu)

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 

Responsabili: prof. Popa Anca

 

Membri:

prof.Pănăzan Sorin, vicepreședinte

prof. Prisăcaru Dora, consilier școlar

prof. Marginean Mihaela

prof.Megieşan Mihaela

prof.Stan Eniko

prof. Sas Ana

prof.Chisăliță Daniela

 

 

 

 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE ANTIBULLYING

Dir. prof Camelia Horșia

Consilier școlar prof.Prisăcaru Dora

Cadru didactic prof. Tița Luciana

Cadru didactic prof Delia Grosaru

Cadru didactic prof Anelia Ivas

Reprezentat părinți  Inache Anișoara

Reprezentant părinți Tătar Mihaela

Reprezentant al autorității locale: Brăteanu Iulian