NOUTĂȚI

         EduAcces

Eveniment pentru identificarea resurselor, posibilităților și/ sau oportunităților instituționale și financiare disponibile pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

cu tema

PARTENERIATELE EDUCAŢIONALE ŞI EFECTELE LOR ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

Marți, 8.02.2022, ora 13.00, Online

EduAcces

Proiect EduAcces: POCU/784/6/24/139601

Axă prioritară: Educaţie şi competenţe

Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătat

Evenimentul face parte din seria de întâlniri din cadrul proiectului EduAcces pentru dezvoltare Socio-comunitară-

Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.EduAcces

Proiect EduAcces: POCU/784/6/24/139601

Axă prioritară: Educaţie şi competenţe

Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătat

Evenimentul face parte din seria de întâlniri din cadrul proiectului EduAcces pentru dezvoltare Socio-comunitară-

Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.