ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

  • 2 clase, 44 elevi

2022-2023

Incepe școala! Pentru evitarea aglomerării la înscriere, vă puteți programa telefonic la nr. de telefon 0269832703 (8.00-15.00)

  • TELVERDE 0 800 816 269

Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00

SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR

nr. locuri nr. elevi înscriși nr locuri rămase

11.04.2022 44 9 35

12.04.2022 44 14 30

13.04.2022 44 20 24

14.04 .2022 44 24 20

15.04.2022 44 25 19

18.04.2022 44 27 17

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2022-2023

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare.pdf


Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2022-2023

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare.pdf


Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.Procedura situatii exceptionale.pdf

Procedura amânare/situații excepționale

Procedura constituire formatiuni de studiu.pdf

Procedura de constituire a formațiunilor de studiu 2022-2023

Calendar înscrieri

11 aprilie - 10 mai

luni-joi orele 8.00-18.00

vineri orele 8.00-17.00

Criterii generale și specifice de departajare


Străzi arondate


METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/Anexa%201%20Metodologie%20inscriere%20invatamant%20primar%202021_2022.PDF


Calendarul inscrierii