PROIECTE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în calitate de Partener, implementează în perioada mai 2021 – decembrie 2023 proiectul POCU/748/6/24/139601 cu titlul EDU ACCES, împreună cu Asociatia "Societatea națională Spiru Haret pentru educație, știință și cultură”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe şi are ca obiectiv general facilitarea accesului preșcolarilor și elevilor din județul Sibiu, la o societate bazată pe un sistem educațional inovator și de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educațional și psiho-social de sprijin, către parinți / tutori / persoane delegate a unor servicii de educație parentală și consiliere socială si prin dezvoltarea socio-comunitară integrată. 


2. Flyer (8) (2).pdf

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în calitate de Partener, implementează în perioada mai 2021 – decembrie 2023 proiectul POCU/748/6/24/139601 cu titlul EDU ACCES, împreună cu Asociatia "Societatea națională Spiru Haret pentru educație, știință și cultură”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe şi are ca obiectiv general facilitarea accesului preșcolarilor și elevilor din județul Sibiu, la o societate bazată pe un sistem educațional inovator și de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educațional și psiho-social de sprijin, către parinți / tutori / persoane delegate a unor servicii de educație parentală și consiliere socială si prin dezvoltarea socio-comunitară integrată. 

https://drive.google.com/file/d/1zFFPvGVaX-F2WoDIm83zLGKJQA1kWrLN/view?usp=sharing


2. Flyer (1).pdf

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în calitate de Partener, implementează în perioada mai 2021 – decembrie 2023 proiectul POCU/748/6/24/139601 cu titlul EDU ACCES, împreună cu Asociatia "Societatea națională Spiru Haret pentru educație, știință și cultură”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe şi are ca obiectiv general facilitarea accesului preșcolarilor și elevilor din județul Sibiu, la o societate bazată pe un sistem educațional inovator și de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educațional și psiho-social de sprijin, către parinți / tutori / persoane delegate a unor servicii de educație parentală și consiliere socială si prin dezvoltarea socio-comunitară integrată.